توانگری مالی

توانگری مالی

بیمه کوثر مجوز قبولی اتکائی گرفت

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بررسی عملکرد سال‌های گذشته شرکت در بخش‌های بیمه‌گری، سوداوری و خدمت‌رسانی مجوز قبول اتکایی را به بیمه کوثر صادر کرد.

شرکت‌های بیمه نرم‌افزارهای مناسب در اختیار ندارند

متاسفانه در حال حاضر مدیران ارشد شرکت‌های بیمه‌ای دووجهی نیستند، یعنی در حوزه بیمه‌گری کارآمدند ولی با حوزه فناوری و ابعاد آن ناآشنا هستند. چالش دیگر ما این است که شرکت‌های بیمه نرم‌افزارهای مناسب در اختیار ندارند

کیک کوچک بیمه و این همه دردسر

مشعلچی ولع سهم بازار در شرکت‌های بیمه را ناشی از کوچک بودن کیک صنعت بیمه می‌داند که سبب شده است قانون اعداد بزرگ به درستی محقق نشود و ارزیابی ریسک‌های اساسی در سایۀ غفلت قرار بگیرد.//در حال حاضر بسیاری از بیمه‌گذاران به شرکت‌های بیمه…

توانگری مالی بیمه‌ ها برای چه کسانی مهمتر است؟

یک کارشناس صنعت بیمه معتقد است که ضریب توانگری مالی شرکت‌های بیمه فاکتور مهمی است، اما شرکت‌های بزرگ در زمان مناقصه و عقد قرارداد به فاکتورهای مهم‌تری از جمله توانایی بیمه در رشته مربوط، آنالیز ریسک و امثال آن توجه می‌کنند؛ در صورتی که…

طرح تحرک کوثر رتبه برتر پروژه‌های کشوری

به‌گزارش ریسک نیوز از اعلام معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر، مرکز ملی بهره‌وری با هدف به اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق در بین مدیران بنگاه‌های اقتصادی، مسابقه‌ای را با استانداردهای جهانی…