مطالب مرتبط با توانگری

همزمان با اعلام خبر جدید ممنوعیت صدور بیمه‌‌نامه‌ها

کارکنان بیمه توسعه تجمع کردند

تقدیر دولت از مدیرعامل بیمه معلم

آمار منتشر شده بیمه مرکزی نشان داد:

بیمه دانا در رتبه نخست توانگری مالی

توانگری مالی شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۳ منتشر شد

۲ شرکت بیمه فاقد توانگری مالی شناخته شدند / وضعیت مناسب بیمه های خصوصی در ایفای تعهدات

مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی انجام داد:

تشریح آئین نامه توانگری مالی شرکت های بیمه/ذخایر نشانگر تعهدات شرکتهای بیمه به بیمه گذاران است

دیدگاه رئیس کل بیمه مرکزی درباره تجمیع شرکت‌های بیمه

بازار بیمه گنجایش حضور ۵۰ شرکت بیمه‌ای را دارد

گزارش رئیس کل درباره صنعت بیمه :

هشدار نسبت به از دست رفتن توانگری مالی بیمه ها/در هیچ جا نظرات تخصصی بیمه را مد نظر قرار ندادند

هشدار بیمه مرکزی به شرکت های بیمه با توانگری مالی پایین

بیمه مرکزی گزارش نسبت و سطوح توانگری مالی شرکت بیمه را منتشر کرد

از سوی بیمه مرکزی

توانگری شرکتهای بیمه در سطوح یک،دو و چهار اعلام شد/ زنگ خطر برای 3 شرکت/ملت توانگرترین بیمه

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5