تیتر

تیتر

پوشش گسترده خبری تجمع ضد ایرانی در کانادا

یک تجمع پنج نفره ضد ایرانی در مونترال کانادا به صورت گسترده ای توسط رسانه های کانادایی پوشش داده شد. برخی این تجمع را "تجمعی کوچک اما پر شور و نشاط" خوانده و برخی عنوان کرده اند که مونترالی ها در حمایت از زندانیان سیاسی ایران اعتصاب غذا…