تیم ملی

تیم ملی

پشیمانی شدید نکونام

اوساسونا در حرفه‌ای شدن من سهم بسزایی داشت. این که یک فرد به تصمیم اشتباه خود اعتراف کند ایرادی ندارد. این باعث می‌شود که در آینده بهتر تصمیم گیری کند.