حمل و نقل

حمل و نقل

کارت سوخت حذف شد

سخنگوی دولت گفت: موضوع حذف کارت سوخت بنزین در اصلاحیه قانون بودجه سال ٩٥ بیان شده و رئیس جمهوری نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرده است.

خداحافظی کارت سوخت با جایگاه‌ها

سخنگوی دولت گفت: موضوع حذف کارت سوخت بنزین در اصلاحیه قانون بودجه سال ٩٥ بیان شده و رئیس جمهوری نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرده است.

رفع محدودیت های بیمه ای در بخش غرامت، بدنه و ماشین آلات کشتی ها

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: یکی دیگر از دستاورد های دوران پسا تحریم که با مذاکرات شرکت کشتیرانی با بیمه گران معتبر جهانی انجام شد، رفع محدودیت های بیمه ای در بخش غرامت، بدنه و ماشین آلات بود.