درآمد حق بیمه

درآمد حق بیمه

شناسایی سود انباشته 47 میلیارد تومانی بیمه تعاون

شرکت بیمه تعاون در 12 ماهه منتهی به اسفند 1401 به سود خالص 49 میلیارد تومانی دست یافت که مقایسه آن با مقطع مشابه سال 1400 حاکی از افزایش 79 درصدی سود خالص است. با شناسایی این سود، سود انباشته شرکت به 47 میلیارد تومان رسید.

رشد 81 درصدی درآمد بیمه نامه در بیمه دانا

بر اساس گزارش های منتشر شده در سامانه کدال، مجموع درآمد حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) بیمه دانا در عملکرد 2 ماهه به بیش از 3900 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب شاهد رشد حدود 81 درصدی درآمد صدور بیمه نامه این شرکت در 2 ماهه 1402 نسبت به…

بیمه آسیا فروردین ماه پر باری داشت/ رشد 85 درصدی درآمد صدور بیمه نامه طی یکسال اخیر

درآمد حاصل از صدور بیمه نامه در شرکت بیمه آسیا در عملکرد 1 ماهه منتهی به فروردین 1402 به حدود 1460 میلیارد تومان رسید که مقایسه آن با مدت مشابه سال 1401 حکایت از رشد 85 درصدی درآمد مذکور دارد.

شروع سبز سال جدید برای بیمه دانا

شرکت بیمه دانا در حالی نخستین ماه از سال مالی جدید خود را پشت سر گذاشت که مجموع درآمد حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) در این ماه به 1.995 هزار میلیارد تومان رسید.

جا به جایی رکورد حق بیمه در بیمه سامان

بر اساس گزارش های منتشر شده شرکت بیمه سامان در سال 1401 درآمد حق بیمه ای معادل 3.739 میلیارد تومان شناسایی نمود که مقایسه آن با دوره مشابه قبل حاکی از رشد 27 درصدی می باشد.

بیمه نوین در تحقق بودجه موفق بود

بر اساس آمار منتشر شده در سامانه کدال، مجموع درآمد محقق شده بیمه نوین در سال 1401 به 3.031 میلیارد تومان رسید. مقایسه درآمد حق بیمه شناسایی شده با مقطع مشابه سال قبل حاکی از افزایش 49 درصدی آن می باشد.