مطالب مرتبط با ذخایر فنی

انتظارات صنعت بیمه از رییس کل جدید

استاندارد حسابداری، ذخایر بیمه پاسارگاد را رد کرد

رئیس اداره واگذاری‌های اتکایی غیراجباری بیمۀ‌کوثر اعلام کرد:

افزایش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمۀ‌کوثر

فتحعلی:

مدیریت ریسک در بیمه آرمان اجرا می‌شود

به دلیل اعمال نکردن کسری ذخایر فنی

بیمه دی از بیمه مرکزی تذکر گرفت / عدم افشاء کسری در گزارش حسابرس مستقل شرکت

ریسک نیوز بررسی می کند: انتشار میزان غیرواقعی ذخایر فنی شرکتهای بیمه

فقدان دستورالعمل مشخص برای کنترل ذخایر معوق / احتمال مهندسی مالی ذخایر فنی از سوی شرکت های بیمه

  1. 1