رئیس سازمان میراث فرهنگی

رئیس سازمان میراث فرهنگی

سرنوشت تعطیلی همیشگی شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها

معاون رئیس‌جمهور با استقبال از برگزاری تورهای گردشگری برای بیماران خاص از جمله بیماران پروانه‌ای درباره جایگزینی تعطیلی شنبه به جای پنج‌شنبه گفت: تعطیلی همیشگی شنبه‌ها منوط به هماهنگی تمام نهادها علی‌الخصوص وزارت آموزش و پرورش در کشور است.

جشن جهانی نوروز ۹۵ هنوز میزبان ندارد

جشن جهانی نوروز که چند دوره در کشورهای مختلف با حضور سران کشورهای عضو پرونده میراث ناملموس و جهانی نوروز برپا شده بود، امسال برای دومین بار میزبان ندارد.

تعطیلی نیم ساعته موزه‌ها در روز ۱۴ اسفند

سیداحمد محیط طباطبایی با اشاره به غارت و تخریب وحشیانه موزه موصل در عراق گفت: به همین دلیل براساس تصمیم‌گیری ایکوم ایران، موزه‌های کشور از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ تعطیل هستند.