مطالب مرتبط با روابط عمومی پژوهشکده بیمه

چرا شرکت های بیمه مناطق آزاد در جذب سرمایه گذار و پرتفوی بیمه ای خارجی ناتوانند؟

ابعاد تاسیس و توسعه شرکت‌های بیمه تخصصی عمر بررسی شد؛

اعلام سودهای غیر واقعی در رابطه با بیمه‌های زندگی

از تاریخ اول مردادماه سال جاری

در کلیه آزمون‌ها بیمه ای سوالات بر مبنای قانون جدید ثالث خواهد بود

رییس کمیته IRSG عضو کمیته علمی همایش بیمه و توسعه شد

کتاب مبانی بیمه سنجی بیمه های حوادث منتشر شد

استاد برجسته اکچوئری جهان به ایران می آید

در سمت معاون پژوهشی پژوهشکده

انصاری جایگزین دقیقی اصل شد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5