روز روابط عمومی

روز روابط عمومی

نقش متقابل رسانه و روابط عمومی در دنیای دیجیتال / حسین غیوری

یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نگرانی‌هایی که اغلب کارشناسان درباره تغییرات رسانه‌ها و روابط عمومی دارند، ناشی از تغییراتی است که امروزه در روند انتشار رسانه‌های مکتوب همراه مشاهده می‌کنیم. با توجه به ظهور عصر دیجیتال و ایجاد تغییرات قابل…

روابط عمومی حلقه تکمیل کننده ارکان سازمان / ماندانا محمد زاده

آنچه که  مسلم است روابط عمومی علاوه بر کارکردهای فراسازمانی جهت ایجاد ارتباط موثر با نهادهای دیگر و رسانه ها، کارکرد مهم دیگری یعنی ایجاد ارتباط میان اجزا داخلی سازمان را بر عهده دارد.روابط عمومی حلقه تکمیل کننده ارکان یک نهاد است، بخصوص در…