سازمان بورس

سازمان بورس

افزایش قیمت اینترنت ثابت تصویب شد

نامه شرکت مخابرات به سازمان بورس نشان می‌دهد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۳۰ مهر ماه با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت ثابت موافقت کرده است. به نظر می‌رسد این افزایش پس از اینکه تعرفه پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت افزایش یافت، اعمال…

امروز کدام نماد بورسی را بخریم؟

بعد از آغاز ریزش بازار در اردیبهشت ماه، چند روزی است که شاخص‌های بورسی سبز شدند. ارزش معاملات خرد اعداد قابل قبولی را ثبت کرده، خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت را شاهد بودیم و مهم‌تر از همه هلدینگ‌های بزرگ جهت افزایش سرمایه دارایی به…