مطالب مرتبط با سرمایه گذاری شرکت های بیمه

کارشناس صنعت بیمه در گفتگو با ریسک نیوز:

اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر صنعت بیمه نگران کننده نیست / بیمه گران در نحوه سرمایه گذاری هایشان تجدید نظر کنند

ریسک نیوز بررسی کرد:

چالش های خرید سهام از ذی نفع واحد توسط بیمه سینا در آستانه برگزاری مجمع

در سومین نشست مدیریت سرمایه گذاری شرکت های بیمه در آسیا مطرح شد

ضرورت مدیریت سرمایه بیمه گران برای رویارویی با افزایش نرخ بهره بانکی

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی

سرمایه‌گذاری ۱۵ درصدی بیمه‌ها در بازار سرمایه

رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد:

تمام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بیمه مرکزی در خدمت نظارت همه جانبه/غیر از نظارت اولویت دیگری نداری

سرمایه گذاری شرکت های بیمه چین در شهرهای بزرگ آسیایی

سرمایه گذاری بیمه گران آسیایی در اروپا و آمریکا

چشم انداز جهانی صنعت بیمه در ۲۰۱۳

بیمه گزاران به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری/دو شرط اصلی موفقیت شرکت های بیمه

  1. 1