سطح فنی

سطح فنی

کدام شرکت بیمه احتمال ورشکستگی خود را بر اساس مدل اکچوئری محاسبه کرده است؟/ برخورد با تخلفات…

اگر یک اکچوئر ذخیرة ناکافی را تأیید کند در واحد نظارتی‌ بیمة مرکزی پیش‌بینی شده است که با تخلفات اکچوئر رسمی چگونه برخورد شود./دغدغة امروز احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه است. امروز کدام شرکت بیمه احتمال ورشکستگی خود را بر اساس مدل اکچوئری…

ضرورت انعطاف نهاد ناظر در مقابل شرکت‌های بیمة موفق / احمد رضا ضرابیه

وقتی یک شرکت بیمه فعالیت و شروع به گستردگی می‌کند تجربة آن شرکت، ارزشمندترین معیار برای تنظیم مقررات است./اگر سطح توانگری شرکتی بالا است و توانسته آن را حفظ کند خوب است بخشی از مقررات مصوب شورای عالی بیمه برای آن شرکت بیمه جنبة توصیه‌ای…

بیمه سامان پوشش «مسوولیت شهروندی» را عرضه کرد

علی صرفی مدیر بیمه‌های مسوولیت بیمه سامان از عرضه "بیمه مسوولیت شهروندی" طرح جدید این شرکت به بازار خبرداد و گفت : این پوشش برای نخستین بار درکشورعرضه شده است . /مدیر بیمه های مسوولیت سامان درباره طرح مسوولیت شهروندی توضیح داد : موضوع این…