سندباکس بیمه ای

سندباکس بیمه ای

نقشه راهبردی توسعه فناوری و نوآوری در صنعت بیمه تدوین می شود

نخستین نشست راهبردی و تخصصی فعالان حوزه اینشورتک در صنعت بیمه به همت معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی برای اولین بار در صنعت بیمه و با حضور رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، رئیس و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، رئیس مرکز بررسی‌های…