مطالب مرتبط با سهامداران

جهت تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

بیمه البرز به مجمع می رود

راههای دور زدن تخفیف مجاز ثالث

تخفیف ۲۰ درصدی ثالث در قالب پرداخت سود سهام به سهامداران

بازگشت دو عضو هیات مدیره بیمه ایران به تیم اجرایی / دردسرهای مدیرعامل جدید برای ایجاد آرامش

دیدگاه های رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تعامل اعضا هیات مدیره و سهامداران:

ضرورت حضور اعضای مستقل غیراجرایی در هیئت‌مدیره شرکتهای بیمه

بیمه پاسارگاد به مجمع می رود

مدیر عامل شرکت بیمه معلم :

دو عضو هیات مدیره بیمه معلم تغییر می‌کنند

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9