سکه

سکه

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 309 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 24 میلیون و 700 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 27 میلیون و 500 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 328 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 24 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 27 میلیون و 700 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 329 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 25 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 27 میلیون و 750 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 335 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 25 میلیون و 100هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 28 میلیون تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 348 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 25 میلیون و 400هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 28 میلیون و 200 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 346 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 25 میلیون و 300هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 28 میلیون و 200 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 329 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 25 میلیون و 200هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 27 میلیون و 850 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 349 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 25 میلیون و 400هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 28 میلیون تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 352 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 25 میلیون و 600هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 28 میلیون و 100 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 358 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 25 میلیون و 600هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 28 میلیون و 200 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 373 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 25 میلیون و 400هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 28 میلیون و 200 هزار تومان است.