شاخص بورس

شاخص بورس

فهرست۲۰ کارگزار قوی و ضعیف بورس

فهرست۲۰ کارگزار قوی و ضعیف بورس برای ۹ ماه اول سال درحالی اعلام می شود که ۱۰ کارگزار اول به تنهایی ۹ هزار میلیارد از ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد از کل معاملات را انجام دادند.

شاخص بورس های عربی کاهش یافت

شاخص بورس دوبی در معاملات هفته گذشته ۲.۱ درصد کاهش یافت و در حالی که بورس های ابوظبی، مسقط و قطر نیز با کاهش مواجه شدند شاخص بورس های عربستان، کویت و بحرین افزایش داشت.

تنفس مصنوعی “برجام” به بورس

شاخص بورس در روز پایانی هفته کاری گذشته با افزایش اندک توانست به مرز ۶۲ هزار واحد برسد اما آیا می تواند در هفته جاری نیز روند رو به رشد را ادامه دهد.