شرکتداری

شرکتداری

شرکت داری؛ ریسک‌ها و فرصت‌های ورود به محصولات نوآورانه

«سخنکده متن» طی هفت روز منتهی به روز بیمه (13 آذر)، طرح بررسی «7 چالش در 7روز» را اجرا کرد. در همین راستا در سومین روز، سومین چالش با موضوع «شرکت داری؛ ریسک‌ها و فرصت‌های ورود به محصولات نوآورانه» با حضور موسی رضائی میرقائد، مدیرعامل شرکت…

اولویت های شرکتداری در صنعت بیمه چیست؟/ چگونه ریسک های شرکت خود را مدیریت کنیم؟

حجتي: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای از پوشش SRCC یا پوشش شورش و بلوا دوری می‌نمایند. ولی این پوشش یکی از نیازهای بیمه‌گذاران است./ ميرزايي: من به‌عنوان یک کارشناس با این سیاست که مجددا برای بیمه‌ی درمان نرخ بگذاریم مخالفم و آن را…