شرکتهای بیمه

شرکتهای بیمه

بیمه ایران سهامدار بیمه ملت شد

15درصد از سهام شرکت بیمه ملت در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت سایپا عرضه و شرکت بیمه ایران آن را خریداری کرد. شرکت بیمه ایران با خرید این سهام یکی از سهامداران عمده شرکت بیمه ملت محسوب می شود.

شرکت‌های بیمه کشور استراتژی مناسبی برای بازاریابی ندارند/شرکت‌های جدید نتوانسته اند پرتفوی بیمه ای…

تجربه و بررسی ها نشان می دهد عمده شرکت های بیمه کشور استراتژی مناسبی برای بازاریابی ندارند و بیشتربرمبنای عملکرد سنتی گذشته و بعضاسلایق و دیدگاه های فردی اقدام به بازاریابی و جلب مشتری می نمایند/شرکت‌های جدید التاسیس پرتفوی بیمه‌ای کشور را…

نمایندگی های بیمه باید شبیه شعب بانکها باشند نه شکل مغازه

غدير مهدوي:صنعت بیمه سنتی باقی می ماند، اعتراض شرکتهای بیمه طبیعی است، فعالیت شرکتهای کپتیو بیمه حرفه ای نیست/تا زمانیکه نمایندگی های بیمه به شكل سنتی اداره می شوند،نباید انتظار سودآوری کافی داشته باشند.