شرکت بیمه آسماری

شرکت بیمه آسماری

بیمه مرکزی به بیمه‌های مناطق آزاد اولویت دهد

مدیرعامل بیمه آسماری فعالیت شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی در مناطق آزاد را از مهمترین چالش‌های این بخش دانست و گفت: انتظار داریم بیمه مرکزی محدودیتی برای فعالیت این شرکت‌ها در مناطق آزاد قائل شود و به بیمه‌های مناطق آزاد اولویت دهد.

بیمه عمر، سود مشارکت می دهد

رییس کل بیمه مرکزی با بیان این جای بیمه عمر و زندگی در سبد بیمه ای کشور خالی است، گفت: بیمه عمر و سرمایه گذاری علاوه بر پرداخت ۱۸ درصد سود علی الحساب سالیانه ، سود مشارکت نیز پرداخت می کند.

جای بیمه زندگی در سبد بیمه ای کشور خالی است

رییس کل بیمه مرکزی با بیان این جای بیمه عمر و زندگی در سبد بیمه ای کشور خالی است، گفت: بیمه عمر و سرمایه گذاری علاوه بر پرداخت ۱۸ درصد سود علی الحساب سالیانه ، سود مشارکت نیز پرداخت می کند.

فعالیت بیمه آسماری در سرزمین اصلی آغاز شد

بیمه آسماری پس از اخذ مجوز در انتهای سال گذشته بیش از ۵هزار بیمه‌نامه درمان و مسافرتی صادر کرده است. شرکت بیمه آسماری 4 شعبه در مناطق آزاد کیش، قشم، اروند و انزلی افتتاح کرده است. این شعب هم‌اکنون در حال صدور بیمه‌نامه و ارائه خدمات به…