شرکت بیمه ملت

شرکت بیمه ملت

انتشار صورت های مالی بیمه ملت با تاخیری 44 روزه!/ افت سود ملت

سرانجام صورت های مالی 3 ماهه منتهی به خرداد شرکت بیمه ملت با تاخیر 44 روزه منتشر شد. این شرکت بیمه ای در بهار سال 1401 سود خالصی معادل14 میلیارد تومان شناسایی کرد که با افت 89 درصدی نسبت به بهار سال قبل همراه شد.

فصل جدیدی از عملکرد بیمه ملت به روایت ابراهیم پور / از توسعه پورتفوی بیمه ای تا اقدامات حمایتی از…

پذیرش ریسک توسعه پورتفوی بیمه ای متناسب با سرمایه و توانگری مالی شرکت و ارتقا جایگاه بیمه ملت در رتبه بندی شرکت های بیمه با تاکید بر مدیریت ریسک و حضور موثر در بازار صنعت بیمه از طریق شناخت صحیح بازار و رقبا، استفاده از فناوری های نوین،…