شرکت بیمه نوین

شرکت بیمه نوین

ترازنامه شرکت بیمه نوین تصویب شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه نوین برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، صبح امروز با حضور اکثریت سهامداران در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

تغییر در ترکیب شورای عالی بیمه

برخی اخبار از تغییر دو عضو شورای عالی بیمه حکایت دارد./ا پایان دوره ۳ ساله عضویت دکتر مظلومی و پورسید در شورای عالی بیمه، افراد جدیدی جایگزین می شوند. در این میان از نصرا... طهماسبی عضو هیات مدیره انجمن حرفه ای صنعت بیمه و شرکت بیمه نوین به…