شرکت بیمه کوثر

شرکت بیمه کوثر

یک کتاب جدید در زمینه بیمه های عمر به تازگی منتشر شد

کتاب بیمه‌های عمر؛ مبانی، محاسبات و فرایندها با تمرکز بر مبانی، اصول محاسبات و فرایندهای موجود در حوزه بیمه‌های عمر و با رعایت آخرین تغییرات انجام‌شده در آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه توسط محمد دنان و زهرا باسوکردشامی تألیف شده است.

بیمه کوثر استخدام می‌کند

بیمه کوثر از بین متقاضیان مرد از طریق مصاحبه در رشته‌های برنامه‌نویسی، کارشناس مدیریت بیمه و تایپیست دعوت به همکاری می‌کند.