شرکت دارویی

شرکت دارویی

داروی جدید درمان سرطانی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

داروی زیتاکس که از نسل جدید داروهای نوترکیب به شمار می‌رود با هدف درمان بیماران سرطانی و بیماران دچار نقص سیستم ایمنی از سوی متخصصان کشور به تولید انبوه رسید و از روز چهارشنبه (شانزدهم بهمن ماه) در داروخانه‌های سراسر کشور توزیع شد.