شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

“وبیمه” افزایش سرمایه داد

- شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با سرمایه ۷۵۰ میلیارد ریال جهت بهبود و توسعۀ پرتفوی سرمایه گذاری اقدام به افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خواهد کرد.

انتصابات در بیمه البرز

بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت بیمه البرز، سید رسول تاجدار به عنوان مدیرعامل و محمدرضا تقوایی به عنوان رییس هیات مدیره این شرکت منصوب شدند.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه کشور

شرکت‌های بیمه‌گر برای تقویت بنیه مالی و برای انجام ایفای تعهدات که به موجب قراردادهای بیمه‌ای و اتکایی به عهده گرفته‌اند ازانواع ذخایر و اندوخته‌ها استفاده می‌کنند و مازاد آن وجوه را ( مطابق با آیین‌نامه‌های جاری صنعت بیمه) سرمایه‌گذاری…