شرکهای بیمه

شرکهای بیمه

تدوین نقشه راه تحول دیجیتال چقدر اصولی است؟(بخش اول)

خسروشاهی: برداشت من این نیست که بیمه مرکزی متولی تحول دیجیتال است. اگر در مورد نهاد توسعه‌ای صحبت می‌کنیم باید بگویم که نقش چنین نهادی در بحث تحول دیجیتال تسهیل‌گری و بسترسازی است و نه مجری و سرمایه‌گذاری مستقیم./خاکور:یک شرکت تصور می‌کند…