شعب استان لرستان

شعب استان لرستان

حمایت بانک ملی از طرح های اقتصادی

عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران همزمان با سفر دکتر روحانی رئیس جمهور به استان لرستان، جهت ساماندهی و بررسی مشکلات و شرکت در همایش توسعه اقتصادی دولت ، به این استان سفر کرد .