شعب کشیک بیمه اسیا درنوروز

شعب کشیک بیمه اسیا درنوروز

شعب کشیک بیمه آسیا در تعطیلات نوروز

اداره‌های صدور و خسارت بیمه‌های اتومبیل ، درمان وشعب منتخب بیمه آسیا در سراسر کشور ، روز ۲۹ اسفند ماه سال جاری از ساعت۸تا۱۴ و روز های دوم ،سوم و چهارم فروردین ماه سال جدید از ساعت ۸تا ۱۳آماده ارائه خدمات بیمه‌ای می باشند.