مطالب مرتبط با شماره نشریه

تحسیری : بیمه گران باید در پوشش ریسک ها در سال 99 دقت کنند

مدير كل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی:

پرهیز از تمرکز بر یک رشته خاص، درس دیگر کرونا به شبکه فروش بیمه

یک میزگرد با مشارکت دو همکار قدیمی را بخوانید:

کلاف سر در گم مغایرتها از کجا آغاز شد؟ / نقطه ضعف شرکتهای بیمه در خط مقدم دریافت اطلاعات / چهار شاخص آماری صنعت بیمه که باید باز تعریف شود

پیشنهاد مدیر مسئول بیمه داری نوین به بازیگران صنعت بیمه

هفدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد

از ولوله کرونا تا کلاف سر در گم مغایرتها در صنعت بیمه / ریسک ها را سربکش

برای اولین بار در صنعت بیمه صورت گرفت؛

مقایسه بیمة عمر در ایران و جهان // درآمد ناشی از بیمه های عمر در کجا سرمایه گذاری می شود + نمودار های مقایسه ای

اما و اگرهای دریافت چکِ تضمین از ارزیابان خسارت مستقل / از رفتارهای سلیقه ای تا مفاد مندرج در ایین نامه

ریسک نیوز منتشر می کند

بررسی دیدگاههای نظارتی امین با خبرگان صنعت بیمه

پانزدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد؛

سکوتی که پس از چهار سال شکسته شد

قابل توجه سهامداران و بیمه گذاران

بیمه داری نوین عملکرد بزرگان بازار بیمه را بررسی کرد // تسعیر ارز چگونه به کمک بیمه گران شتافت! // سودده ها و زیان ده ها کدامند + نمودار

در سیزدهمین نشریه بیمه داری نوین عملکرد شرکتهای بیمه بررسی شد؛

سال پرچالش / شرکتهای بیمه پیشرو و عقبرو را بشناسید // سوداورها و زیان ده ها // ماده 141 ها از مرز هشدار گذشتند+نمودار

سالنامه آماری 97 صنعت بیمه اواسط آبان ماه منتشر می شود // سیزدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین ،سالنامه آماری بیمه مرکزی را کم اثر کرد

  1. 1