شناسنامه

شناسنامه

فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی شناسنامه‌ می‌گیرند

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سازمان پزشکی قانونی آمادگی کامل دارد که کارهای ژنتیک فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی که شناسنامه ندارند را در سراسر کشور انجام دهد.