شناسه یکتا

شناسه یکتا

امکان ثبت الکترونیکی مجوز مشاوره روانشناسی برای متقاضیان فراهم می‌شود

دبیر هیات مقررات‌زدایی در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اعلام کرد: از تاریخ لازم الاجراشدن احکام قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از اول خرداد ماه 1403 ثبت درخواست مجوز مشاوره روانشناسی برای متقاضیان باز خواهد شد.

شناسه یکتا جایگزین مجوزهای کاغذی می‌شود

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: در راستای پیاده‌سازی و تکمیل طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای کاغذی حذف و مجوزهای جدید فقط به صورت یک فایل الکترونیکی یا "شناسه یکتا" صادر می‌شود.