شورای امنیت و سازمان ملل

شورای امنیت و سازمان ملل

شکایت رسمی عراق از ایران به شورای امنیت و سازمان ملل

وزارت خارجه عراق بامداد چهارشنبه خبر داد که شکایت رسمی علیه ایران را به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه داده است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت خارجه عراق بامداد چهارشنبه خبر داد که شکایت رسمی علیه ایران را به سازمان ملل و…