صادق نوابی

صادق نوابی

چشم‌انداز رشد رشته‌های بیمه‌ای و فرصت‌های توسعه بازار بیمه ایران (بخش اول)

رشد واقعي سالانه صنعت بيمه در پنج سال گذشته 1-2 درصد درصد بوده است. اين رشد اندك با توجه به رشد تعداد شركت هاي بيمه و نمايندگان مناسب نيست. در سلسله گزارش هایی به چشم انداز سه ساله رشد رشته های بیمه ای و محتمل ترین سناریوها پرداخته شده است.