صحرایی

صحرایی

ژاپن از ۱۵۰ هزار کشته به ۷ نفر رسید؛ ما کجای کاریم؟

امروز سالروز زلزله بزرگ توکیو در سال ۱۹۲۳ است . زلزله ای که با ۷.۶ ریشتر و ۴ دقیقه تکان زمین، ۱۵۰ هزار نفر را کشت.از آن تاریخ تاکنون دهها زلزله بزرگ ژاپن را تکان داده است که آخرین آن سال گذشته بود زلزله ای بزرگ که ۷ نفر کشته داشته داشت.

آخرین اخبار از «در حاشیه۲»

فاز دوم سریال در یک اردوگاه می گذرد که در آن افرادی که در فاز اول به تخلفات در حوزه پزشکی پرداخته بودند دوران محکومیتشان را بین زندانیان سابقه دارمی گذرانند و در طول آن درگیر ماجراهایی می شوند ...