صرافی

صرافی

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۳/۱۳

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 483 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 27 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 30 میلیون و 600 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 505 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 27 میلیون و 100 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 31 میلیون تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 539 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 27 میلیون و 200 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 31 میلیون تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 495 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 27 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 30 میلیون و 500 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 518 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 27 میلیون و 600 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 31 میلیون و 100 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 572 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 28 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 32 میلیون و 500 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 590 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 28 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 32 میلیون و 600 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 590 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 27 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 31 میلیون و 700 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 554 هزار تومان ، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 27 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 30 میلیون و 600 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 526 هزار تومان ، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 27 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 31 میلیون تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 557 هزار تومان ، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 28 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 31 میلیون و 450 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 627هزار و 100 تومان ، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 29 میلیون و 200 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 32 میلیون و 650 هزار تومان است.