صف فروش

صف فروش

عدم اثرگذاری بیمه سهام در افت شاخص بورس

روال منفی بورس همچنان ادامه دارد و ورود اوراق اختیار فروش تبعی نیز نتوانست جهت شاخص را تغییر دهد. توصیه‌ها و مقاله‌های قدیمی‌های بورس نیز در شرایط کنونی بازار چندان هیجانی ایجاد نکرد و سهامداران حتی در قبال بیمه سهامشان نیز، از فروش دست…

بانک ها شاخص بورس را بالا کشیدند

بانک ها امروز در روند افزایش شاخص پیشتازند به طوری که بانک ملت با افزایش ۴۱ واحدی، بانک صادرات با افزایش ۳۵ واحدی، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با افزایش ۱۷ واحدی تا لحظه تنظیم این خبر در شاخص کل تأثیر مثبت گذاشته‌اند.