صندوق خسارت بدنی

صندوق خسارت بدنی

مواد مختلف قانون بیمه شخص ثالث ۶ سال است معطل مانده /سامانه جامع حوادث رانندگی بدون پیشرفت

قمصریان در ادامه چند نمونه از مهمترین مواد قانون بیمه اجباری شخص ثالث که اجرای دقیق و کامل آنها بسیار ضروری و مقتضی است اما اجرا نشده را تشریح کرد و به ماده ۴۱ این قانون اشاره کرد و گفت:‌ طبق این ماده، وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۵ مکلف…

تکلیف مجلس بر صندوق تامین خسارت بدنی جهت تأمین دیه زندانیان

نمایندگان مجلس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مکلف کردند که دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات…

عرضه اوراق بهادار پوشش ریسک بیمه در بازار سرمایه

مدیرعامل بیمه ایران از عرضه اوراق بهادار پوشش ریسک بیمه در بازار سرمایه به عنوان یکی از طرح‌های جدید این شرکت خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶میلیون نفر در کشور دارای بیمه زندگی هستند.در مقطعی از زمان ارتباطات بیمه ای با بیمه گران بین المللی…

مقررات صندوق تامین خسارت های بدنی

جدول مباحث مطروحه ،اصطلاحات فنی و مصادیق و مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ...شخص ثالث راجع به مقررات و صلاحیت صندوق تامین خسارتهای بدنی