صندوق خسارت های بدنی

صندوق خسارت های بدنی

افزایش 380 درصدی بدهی بیمه ایران به صندوق خسارات بدنی/ بدهی شرکتهای بیمه نصف شد

از بین 24 شرکت بیمه فعال در کشور حجم بدهی های 10 شرکت به صندوق خسارات بدنی طی سال 1401 نسبت به سال 1400 افزایش پیدا کرده اما عمده شرکتها با کاهش بدهی همراه شدند.بیشترین افزایش بدهی 380 درصد بود که در شرکت بیمه ایران رخ داد. مجموع بدهی های…

صندوق خسارت های بدنی بخشی از تعهدات بیمه توسعه را برعهده گرفت /بیمه مرکزی در برابر تعهدات بیمه توسعه…

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عدم نظارت بیمه مرکزی در زمان مقرر درباره بیمه توسعه باعث بوجود آمدن دردسرهایی برای صنعت بیمه و شهروندان شده است که باید به این تخلف رسیدگی شود./صندوق خسارت های بدنی هم بخش دیگری از تعهدات را برعهده گرفته و در…

تخفیفات بیمه نامه به راننده خودرو منتقل شود

با توجه به اینکه هدف از تاسیس صندوق خسارت های بدنی مطابق با ماده ۱۰ این قانون، حمایت از زیان‌دید‌گان حوادث رانندگی و خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث، بوده است، این بند بدین معنی است که از افراد خوش حساب و قانونمند، ۵ درصد حق بیمه بیشتر…

مقررات صندوق تامین خسارت های بدنی

جدول مباحث مطروحه ،اصطلاحات فنی و مصادیق و مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ...شخص ثالث راجع به مقررات و صلاحیت صندوق تامین خسارتهای بدنی