صندوق طلا

صندوق طلا

طلا بهتر است یا صندوق طلا؟

ویژگی‌های صندوق طلا به عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری در طلا چیست و این صندوق‌ها چه ارجحیتی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در سکه، طلا و شمش دارند؟