صنعت بیمهازکی

صنعت بیمهازکی

آیا استارت آپهای بیمه ای در ایران به بن بست رسیدند؟// نقل و انتقالات سهام سه استارت آپ نشانه چیست؟

در حالیکه اخباری مبنی بر نقل و انتقال سهام استارت آپهای بیمه ای به گوش می رسد، حرکت منفعلانه این استارت آپها علامت سوال بزرگی را در ذهن ایجاد می کند که این رفتن برای چیست و آمدنت بهر چه بود ؟!