صنعت بیمه ایران،

صنعت بیمه ایران،

رفتارهای سلیقه ای در مواجهه با استارت آپها در نهایت به ضرر صنعت بیمه است / بیم های پیاده سازی…

حقیقی وند: ما استاندارد سازی در خصوص برخورد با استارتاپ هایی که ماهیتشان مبتنی بر تکنولوژی است نداریم. من فکر می کنم مسائلی که اکنون اینشورتک های ایرانی با آن سر و کار دارند زمان زیادیست که در بازار های پیشرفته  جهانی  حل شده است./فرحی :…