صورتهای مالی شرکتهای بیمه

صورتهای مالی شرکتهای بیمه

کدام شرکتهای بیمه در مرحله هشدار هستند/پیش ‏هشداری برای سهامداران و مدیران

اگرچه تحلیل صورتهای مالی سه ماهه ابتدایی سال قابلیت اتکاء پایین تری نسبت به صورتهای مالی شش ماهه و سالانه دارند اما به عنوان یک تحلیل پیش هشدار و آینده نگر می توانند جهت حرکت شرکتهای بیمه در سال 1402 را نشان دهند.با توجه به قاعده یک-هشتم که…