مطالب مرتبط با صورت‌های مالی

امضای تفاهم نامه های فراقانونی بین شرکت های بیمه و کارگزاری ها ممنوع شد

همه چیز در خصوص صورتهای مالی جدید در یک میزگرد(قسمت دوم)

استخراج عدد توانگری مالی تا قبل از برگزاری مجمع سالانه / روند جدید انعکاس سرمایه گذاری ها و افشاء میزان مطالبات در صورتهای مالی نمونه

همه چیز در خصوص صورتهای مالی جدید در یک میزگرد(قسمت اول)

آیا کار بیمه گران سخت می شود؟ // انعکاس توانگری مالی در صورتهای نمونه // تفکیک بی چون و چرای حسابها

مدیر عامل بیمه تعاون:

اتفاقاتی از جنس مدیریت ریسک که در آینده بحران می شوند

توسعه بیمه های زندگی در پارادوکس محدودیت و سهل گیری

قابل توجهی مدیران مالی شرکتهای بیمه؛

کارگاه آموزشی برای پیاده سازی صورتهای مالی جدید شرکتهای بیمه / شاخص های مورد تاکید نمونه جدید صورتهای مالی چیست؟

بیمه تعاون افزایش سرمایه داد

مدیر کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه مرکزی پیشنهاد داد:

هدایت درصدی از فروش بیمه نامه ها به سرمایه گذاری های انفورماتیک

  1. 1
  2. 2