ضرابیه مدیر عامل بیمه سامان

ضرابیه مدیر عامل بیمه سامان

صادرات خدمات به سایر کشورها مبتنی بر توان شبکه فروش

مدیر عامل شرکت بیمه سامان، معتقداست که صنعت بیمه با تکیه بر توان بالای نمایندگان در حوزه بیمه های زندگی و سایر محصولات بیمه ای می تواند به رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور کمک کند تا سهم خوبی در رشد اقتصاد کشور هم داشته باشد.