ضریب خسارت درمان

ضریب خسارت درمان

نقایص آیین نامه 99 / کر واحد درمان ایجاد شود/پيشنهادات کارگروه درمان سندیکا که عملیاتی نشد!

فلاح:به طور متوسط افزایش حق بیمه هر ساله حدود 14 درصد بوده در صورتی که تعرفه‌ها به طور میانگین در این سال‌ها به طور متوسط بین 25 تا 30 درصد بیشتر از روند افزایش حق بیمه بوده است./گرشاسبی:یکی از مشکلات و تخلفات در حوزة درمان نقص آیین‌نامة 99…

مقایسه عملکرد بیمه گران در سه سال متوالی98/99/1400

نسبت خسارت صنعت بیمه در سال 1400 رقمی معادل 56.4 درصد بوده این در حالی است که این رقم در سال‌های 1399 حدود 53.4 و در سال 1398 حدود 56.3 بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که صنعت بیمه نتوانسته عملکرد مطلوب خود در سال 1399 به لحاظ نسبت خسارت…