ضریب خسارت شرکت­های بیمه،

ضریب خسارت شرکت­های بیمه،

مقایسه عملکرد بیمه گران در سه سال متوالی98/99/1400

نسبت خسارت صنعت بیمه در سال 1400 رقمی معادل 56.4 درصد بوده این در حالی است که این رقم در سال‌های 1399 حدود 53.4 و در سال 1398 حدود 56.3 بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که صنعت بیمه نتوانسته عملکرد مطلوب خود در سال 1399 به لحاظ نسبت خسارت…

تأثیر تعرفه های تشخیصی درمانی 1401 بر وضعیت درمان+نمودار/ مجتبی عابد

ا افزایش پرداخت مستقیم از جیب مردم نیز می­توان نتیجه گرفت که افزایش تعرفه‌های درمانی در سال ۱۴۰۱ میزان فقر را در کشور گسترش خواهد داد./فزایش تعرفه‌های درمان بواسطه ریزش بیمه­ گذاران سازمانی و مشکلات مالی سازمان­های بیمه ­گر چالش عمده­ای…