ضمیری

ضمیری

سمیناری برای تمام فصول / آسیا و ضمیری بانی کاربردی ترین سمینار بیمه های عمر در ایران+عکس

بیش از بیست سال پیش سمیناری در ایران با محوریت بیمه های عمر برگزار شد که مرور سخنرانی ها و مقالات آن نشان می دهد که بانیان این سمینار سالها پیش برای توسعه بیمه های عمر نگاهی استاندارد و فنی داشته اند و شاید مرور این سمینار بتواند در ارایه…

همراه ما باشید در فصل دیگری از “بیم کست” در گفت‌وگو با معصوم ضمیری، پیشکسوت صنعت بیمه/…

معصوم ضمیری را نه میتوان پیشکسوت نامید و نه مدیرعامل یک شرکت، او حال به یکی از راهبران صنعت بیمه تبدیل شده که نه اکنون که دست‌کم برای چندین دهه آینده از او به عنوان یک الگوی موفق در کتاب‌ها و محافل علمی و پژوهشی یاد خواهد شد.