طرح بیمه عمر و تامین آتیه تکمیلی بازنشستگی پاسارگاد

طرح بیمه عمر و تامین آتیه تکمیلی بازنشستگی پاسارگاد

میراث ضمیری برای صنعت بیمه / رونمائی از طرحی که صنعت بیمه را متحول می کند

مدیر عامل بیمه پاسارگاد در مراسم رونمائی از طرح بیمه عمر و تامین آتیه تکمیلی بازنشستگی پاسارگاد به موضوع مهمی اشاره کرد و گفت: ورود شرکتهای بیمه به حوزه مستمری و بازنشستگی نیازمند ترکیب بهینه پرتفوی است؛ چرا که شرکتهای بیمه ای که سهم رشته…