مطالب مرتبط با طرح های نوین بیمه ای

مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران در گفت و گو با ریسک نیوز :

بازاریابان بیمه ای اطلاعات کافی از محصولات بیمه ای ندارند/ ضریب نفوذ بیمه در کشور ما ۷/۱ درصد است

  1. 1