طرح های نوین تاکسیرانی

طرح های نوین تاکسیرانی

طرح‌های نوین؛ ابزار آرمان برای حضور پر قدرت در بازار بیمه/سال 93 سال/بیمه در برابر خطر هکرهای بانکی

صنعت بانکداری ما در استفاده از فناوری اطلاعات تا حدودی موفق عمل کرده، تا جایی که حضور فیزیکی مشتری‌ها در بانک‌ها به صورت ملموسی کاهش یافته است./ا طرح کیوسک‌های بیمه‌یی و فروش بیمه‌نامه از طریق موبایل را نیز پیگیری می‌کنیم که امیدواریم به…